Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού έχει διάρκεια από 1/4/2012 έως 31/3/2013 και πέντε διανυκτερεύσεις.
Όσοι πήραν Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού το 2011 ή εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος 2011 δεν δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού το 2012 ανεξάρτητα αν τα χρησιμοποίησαν ή όχι.
Οι Πολύτεκνοι με 3 παιδιά και άνω δικαιούνται ΔΚΤ το 2012 ανεξάρτητα αν έλαβαν ΔΚΤ το 2011 η συμμετείχαν στο εκδρομικό πρόγραμμα 2011.
Τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% αναπηρία και άνω δικαιούνται ΔΚΤ το 2012 ανεξάρτητα αν έλαβαν ΔΚΤ το 2011. Διευκρινίζεται ότι αν συμμετείχαν στο θερινό Εκδρομικό πρόγραμμα της Εργατικής Εστίας το 2011 δεν δικαιούνται ΔΚΤ το 2012.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Όσοι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές υπέρ Οργανισμού Εργατικής Εστίας και έχουν πραγματοποιήσει 100 Ημέρες εργασίας ή 50 επιδοτούμενες λόγω ανεργίας το 2011.
Οι Οικοδόμοι να έχουν πραγματοποιήσει 75 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας το 2011.
Οι άγαμες μητέρες να έχουν πραγματοποιήσει 50 ημέρες εργασίας το 2011.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4050 ημέρες εργασίας πριν τη συνταξιοδότηση και πλήρωναν εισφορές υπέρ Οργανισμού Εργατικής Εστίας.
Όσοι έκαναν αυτασφάλιση αλλά είχαν πραγματοποιήσει 4050 ημέρες εργασίας.
Και όσοι είχαν διαδοχική ασφάλιση αλλά είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 1500 ημέρες και τελευταίος φορέας είναι το ΙΚΑ.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Αστυνομική Ταυτότητα δικαιούχου και προστατευμένων μελών.
• Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας.
• Πρωτότυπο και φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος
Σε περίπτωση επιδοτούμενης ανεργίας απαιτείται πρωτότυπο και φωτοτυπία της εγκριτικής απόφασης επιδοτούμενης ανεργίας.


ΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ατομικό/οικογενειακό Εισόδημα 14.000 Ευρώ
Δικαιούχοι Δύο άτομα 23.000
Δικαιούχοι τρία άτομα 26.000
Δικαιούχοι τέσσερα άτομα 30.000
Δικαιούχοι Πολύτεκνοι 36.000


ΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΜΕ 67% ΚΑΙ ΆΝΩ
Μεμονωμένα Άτομα 27.000 Ευρώ
Μεμονωμένοι δικαιούχοι που δικαιούνται συνοδό 27.000
Δικαιούχοι δύο άτομα 27.000
Δικαιούχοι τρία άτομα 31.000
Δικαιούχοι τέσσερα άτομα 35.000
Δικαιούχοι Πολύτεκνοι 41.000
Ως δηλωθέν εισόδημα λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή ανεξάρτητα αν φορολογείται . 
Οι δικαιούχοι θα παραλαμβάνουν τα Δελτία τους με την απογραφή. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου