Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

ΑΠ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκή Ένωσης για το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα- Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020», παραβρέθηκε  ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Κατά τη εισήγησή του στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Τζιτζικώστας παρουσίασε τις παραμέτρους και τους στόχους της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3) όπως θα υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του σχεδίου για την Ευρώπη 2020.

«Βασικός μας στόχος στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, είναι η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών μας αδυναμιών», δήλωσε κ. Τζιτζικώστας, επισημαίνοντας ότι «στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καλούμαστε, μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, να διαμορφώσουμε τον αναπτυξιακό μας οδικό χάρτη μέσα από πολιτικές που θα διασφαλίσουν συνθήκες έξυπνης, βιώσιμης και ουσιαστικής ανάπτυξης για τις επόμενες γενιές. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουμε τοποθετήσει στο επίκεντρο της πολιτικής μας την αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, ως τη δική μας απάντηση στην οικονομική κρίση. Για το λόγο αυτό επενδύουμε στη Στρατηγική της Ευφυούς Εξειδίκευσης RIS3».

Όπως ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας, «η περιφερειακή στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί μια ολοκληρωμένη, τοπικά προσανατολισμένη πρόταση, που αποσκοπεί στο να δώσει ισχυρή ώθηση στο παραγωγικό μας σύστημα μέσα από την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας. Δε θέλουμε έρευνα για την έρευνα, θέλουμε τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων να περάσουν στην αγορά, στις επιχειρήσεις στην πραγματική μας οικονομία και να βοηθήσουν ουσιαστικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Μακεδονίας να γίνουν πιο ποιοτικά, πιο ανταγωνιστικά » υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας στάθηκε ιδιαίτερα στο όραμα της διοίκησης της ΠΚΜ για τα επόμενα χρόνια, το οποίο στηρίζεται σε φιλόδοξες, αλλά ρεαλιστικές βάσεις κι έχει ως άξονες αφενός, τη διατήρηση και ενδυνάμωση του σημαντικού ανθρώπινου δυναμικού με εξειδίκευση σε θέματα έ ρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και αφετέρου την εμβάθυνση των σχέσεων με την αγορά, την επανεκκίνηση της οικονομίας μας και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Παράλλ ηλα, αναφέρθηκε και στις στρατηγικές επιλογές της ΠΚΜ, που συνοψίζονται στο τρίπτυχο «ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην κατεύθυνση της καινοτομίας για την παραγωγή γνώσης βασισμένης στις ανάγκες της αγοράς, έμφαση στους στρατηγικούς κλάδους της Περιφέρειας, με εισροή καινοτομίας και παράλληλη ανάπτυξη πρωτοβουλιών εξωστρέφειας καθώς και δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τη χρηματοδότηση καινοτομικών δράσεων μέσω συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα». Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους χρηματοδοτικούς πόρους, μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί η Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης, οι οποίοι είναι το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης και το Περιφερειακό Πρόγραμμα της ΠΚΜ για την περίοδο 2014-2020, τα συναφή τομεακά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 καθώς και τα ανταγωνιστικά ευρω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου