Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Ποιοι φορείς δεν δίνουν λογαριασμό!!!

Της Δήμητρας Καδδά

Τη στιγμή που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες πλησιάζουν τα 7 δισ. ευρώ και η χώρα ετοιμάζεται να δεχθεί νέο πακέτο επώδυνων περικοπών δαπανών 11,5 δισ. ευρώ πολλοί φορείς συνεχίζουν να αγνοούν τον Νόμο που επιβάλλει εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου την αποστολή στοιχείων στο ΓΛΚ.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται σύμφωνα με στα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που αφορούν τον μήνα Ιούλιο: ο ΕΟΠΥΥ (του οποίου η ανάγκη για χρηματοδότηση συνεχώς αυγατίζει), το ΤΧΣ, το ΟΔΔΗΧ, η ΟΚΕ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αλλά και πολλά επικουρικά ταμεία, αθλητικοί οργανισμοί, δημοτικές επιχειρήσεις, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και πολλοί άλλοι φορείς του ευρύτερου δημοσίου.


Στη λίστα του ΓΛΚ δίπλα στους παραπάνω φορείς δεν υπάρχει κάποια αιτιολόγηση της «απουσίας» όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις (πχ φορείς που τελούν υπό συγχώνευση). Η λίστα περιλαμβάνει 1504 φορείς, εκ των οποίων 43 Ταμεία, 134Νοσοκομεία, 325 ΟΤΑ Α βαθμού, 13 ΟΤΑ Β βαθμού, 554 Νομικά πρόσωπα Δήμων και 435Νομικά Πρόσωπα της Κεντρική Κυβέρνησης.


Βάσει του νόμου στους φορείς που απέστειλαν στοιχεία μηνός Ιουλίου 2012 δίδεται βεβαίωση - δικαιολογητικό για την καταβολή της επιχορήγησης η οποία ισχύει μέχρι την 30/09/2012. Δηλαδή, όσοι δεν έστειλαν στοιχεία κανονικά δεν θα πρέπει να λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου