Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Στο ΕΔΑΔ κατά του ελληνικού κράτους και του Μνημονίου …


Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΑΔ) προσέφυγε κατά του ελληνικού κράτους και του Μνημονίου. η δικηγόρος κυρία Ιωάννα Κουφάκη.  Η κυρία Κουφάκη είναι μέλος του ΔΣΑ και από το 2001 εργάζεται ως ειδικός επιστήμονας στο....
Συνήγορο του Πολίτη και είναι αποσπασμένη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Με αφορμή την προσφυγή της κυρίας Κουφάκη κατέθεσαν -υπέρ της- παρεμβάσεις στο Στρασβούργο ο Δ.Σ.Α. και το Τ.Ε.Ε., τις οποίες υπογράφουν ο πρόεδρος του Δ.Σ.Α., Γιάννης Αδαμόπουλος, ο πρώην πρόεδρός του, Δημήτρης Παξινός, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Θεόδωρος Σχινάς, ο πρώην υπουργός Επικρατείας και δικηγόρος, Αντώνης Αργυρός, και ο δικηγόρος Βασίλης Χειρδάρης.
Ως γνωστό, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων τού Ανθρώπου δεν μπορεί να κατατεθεί προσφυγή από μη φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή, δεν μπορούν να προσφύγουν σε αυτό Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κ.λπ., όπως είναι ο Δ.Σ.Α. και το Τ.Ε.Ε. ή άλλα συλλογικά όργανα. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ Ποια είναι τα Διεθνή και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια (4) και προσοχή! Άλλο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΑΔ) το οποίο ανήκει στο Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί το σύνολο του δικαιοδοτικού συστήματος της Ε.Ε.

Οι λόγοι που προβάλλονται ενώπιον του ΕΔΔΑ είναι, συνοπτικά, οι εξής:

1) Προσβολή του δικαιώματος στην περιουσία, το οποίο – σύμφωνα με το άρθρο 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ – επιβάλλεται να τυγχάνει αυτοτελούς προστασίας. Οι προβλεπόμενες από τους νόμους 3833/2010 και 3845/2010 μειώσεις των αποδοχών των Ελλήνων εργαζομένων στο δημόσιο τομέα έχουν διαρκή και μόνιμο χαρακτήρα, προβαίνουν δε σε πλήρη αφαίρεση ή δραστική περικοπή των καταβλητέων αποδοχών και ως εκ τούτου, οι σχετικές ρυθμίσεις συνεπάγονται και ισοδυναμούν ουσιαστικά με στέρηση της περιουσίας.
2) Παραβίαση γενικά παραδεδεγμένων αρχών του δικαίου, κυρίως δε:
α) της αρχής της αναλογικότητας,
β) της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και
γ) της αρχής του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου, καθώς με τους ανωτέρω νόμους 3833/2010 και 3845/2010 επιβλήθηκαν τεράστιες μειώσεις των αποδοχών αναδρομικά, χωρίς προηγούμενη μελέτη και χωρίς καμία ορθολογιστική και δίκαιη αντιμετώπιση του δημοσιονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Χώρα.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας καταφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μέσω των πρόωρων Παρεμβάσεών τους, προκειμένου να αναδείξουν την πολιτική σημασία και τη σοβαρότητα της προσφυγής, με τη βεβαιότητα ότι θα προστατευθούν αποτελεσματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, τα οποία παραβιάζονται συνεχώς και συστηματικά και αφαιρούνται αναδρομικά τα κεκτημένα ενοχικά δικαιώματά τους (μισθοί και συντάξεις), με αποτέλεσμα να προσβάλλεται το αίσθημα και η ασφάλεια δικαίου, πλήττοντας τον ίδιο τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης και αξιοπρέπειας.


«Aπέναντι στους δανειστές είμαστε οφειλέτες, δεν είμαστε υπήκοοι», όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Αντώνης Ρουπακιώτης, πρ. Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου