Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου  2014, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη),  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο: Δημιουργία οικονομικών κινήτρων για τη σύνδεση των πολιτών με το δίκτυο φυσικού αερίου με σκοπό την επίλυση του θέματος της αιθαλομίχλης.
Εισηγητής: Γεώργιος Τσαμασλής, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
Θέμα 2ο: Επικύρωση πρακτικών της 14ης/06-06-2013, 15ης/20-06-2013 και 16ης /11-07-2013 συνεδριάσεων  Περιφερειακού   Συμβουλίου Κ.Μ.
Εισηγητής:  Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.
Θέμα 3o: 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2014.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
Θέμα 4ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης έργων της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής: Γεώργιος Τσαμασλής, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.
Θέμα 5ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας (σχετ. αριθμ. 180/10-02-2014 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
Θέμα 6ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
Θέμα 7ο: Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2014 Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
Θέμα 8ο: Κατάρτιση  Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας  Ημαθίας 2014:
           (α) Ίδιοι Πόροι (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων)
           (β) Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ)
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
Θέμα  9ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου για την χωροθέτηση “Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ)” ΠΕ. Ημαθίας: στον Θερμαϊκό κόλπο.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.
Θέμα 10ο: Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2014 Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.
Θέμα 11ο: Κατάρτιση  Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας  Κιλκίς 2014:
           (α) Ίδιοι Πόροι (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων)
           (β) Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ)
           (γ) Πιστώσεις Ο.Σ.Κ.
Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.
Θέμα 12ο: Συμπλήρωση της 9/23.1.2014 απόφασης Π.Σ.Κ.Μ. (ΑΔΑ:ΒΙΨ07ΛΛ-1ΟΖ) «Έγκριση  θεωρημένου προγράμματος έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας για το έτος 2014 της Π.Κ.Μ»
Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας
Θέμα 13ο: Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2014 Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας
Θέμα 14ο: Κατάρτιση  Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας  Πέλλας 2014:
(α) Ίδιοι Πόροι (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων)
           (β) Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ)
           (γ) Πιστώσεις Ο.Σ.Κ.
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας
Θέμα 15ο: Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2014 
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.)
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.
Θέμα 16ο: Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2014 Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.
Θέμα 17ο: Κατάρτιση  Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας  Σερρών 2014:
           (α) Ίδιοι Πόροι (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων)
           (β) Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ)
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.
Θέμα 18ο: Έγκριση λύσης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Σερρών και του  Δήμου Σιντικής που αφορά στη διοικητική υποστήριξη υλοποίησης του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου” [με την αρ. 247/13η/28-06-2012 (ΑΔΑ:Β41Λ7ΛΛ-ΤΓ6)  απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.   εγκρίθηκε η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης ].
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.
Θέμα 19ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Π.Ε. Σερρών
(σχετ. αριθμ. 235/17-02-2014 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.
Θέμα 20ο: Έγκριση του   τρόπου   δημοπράτησης   έργων   της Π. Ε. Πέλλας.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.
Θέμα 21ο: Έγκριση του   τρόπου   δημοπράτησης   έργων   της Π. Ε. Κιλκίς.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.
Θέμα 22ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτηση έργων της  Π.Ε. Ημαθίας, τα οποία   θα ψηφιστούν στο     Τεχνικό  Πρόγραμμα 2014. (Χρηματοδότηση από Πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΚΑΠ – ΠΔΕ 2014, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2014, Τ.Ε.Ο. 2014).  (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού.
Θέμα 23ο: Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2014 Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 24ο: Κατάρτιση  Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας  Χαλκιδικής 2014 χρηματοδοτούμενο από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων)
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 25ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων Π.Ε. Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.   πρ. 60288/573/12-02-14 έγγραφο)
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 26ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων Π.Ε. Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.  208/10-02-2014 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 27ο: 1η Τροποποίηση της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αριστοτέλη και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 28ο: Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κασσάνδρας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 29ο: Έγκριση δαπάνης για πάγια χορηγήματα καθαριότητας κατ΄αποκοπή μηνών Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2014 Π.Ε. Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 30ο: Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου  Κεντρικής Μακεδονίας (1η,2η,3η/2014) των  περιφερειακών συμβούλων  κ.κ.  Γ. Αβραμίδη και Κ. Βελόπουλου .
Εισηγητής: Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου.
 
 
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1) Επερώτηση της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» με θέμα: «Αντισεισμική Προστασία της Θεσσαλονίκης”
2) Επερώτηση της Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» με θέμα: «Διευκρινίσεις για τη δράση και τα αποτελέσματα της Επιτροπής που συγκροτήθηκε για την διάσωση του Γ.Σ. «O ΗΡΑΚΛΗΣ»
3) Επερώτηση της Παράταξης «Οικολογία-Αλληλεγγύη» με θέμα «Η όδευση του αγωγού της ΤΑΠ και η εγκατάσταση Σταθμού Συμπίεσης φυσικού αερίου στο Δήμο Εμμ. Παππά Σερρών»
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου