Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Φόρος 10% στο χαρτζιλίκι του Παππου και της Γιαγιάς..

Τα χρηματικά ποσά που αποκτώνται αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α` κατηγορία, είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β` κατηγορία σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ` κατηγορία.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση δωρεάς χρηματικών ποσών δεν υπάρχει αφορολόγητο όριο. Π.χ. σε δωρεά από πατέρα σε παιδί 100.000 ευρώ οφείλεται φόρος 10.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου