Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (Alexander The Great documentary)


Κατά το έτος 334 π.Χ., ένας 20χρονος στρατιωτικός διοικητής από τη Βόρεια Ελλάδα έθεσε ως στόχο να κατακτήσει ό, τι ήταν τότε γνωστό κόσμο. Το όνομά του ήταν ο βασιλιάς Αλέξανδρος της Μακεδονίας. Κατά τα επόμενα 12 χρόνια, ηγήθηκε 40.000 στρατιώτων και διασχίζοντας πάνω από 20.000 μίλια, νικησε το πιο ισχυρό ηγεμόνα στη Γη, το βασιλιά της Περσίας Δαρείο, και την κατάκτηση όλης της Ασίας. Πέθανε από τραύμα μάχης στην ηλικία των 32 , αλλά έχουν θρυλικό κατακτήσεις του γιόρτασε και μελετηθεί για περισσότερα από 2000 χρόνια. Είναι γνωστός ως Μέγας Αλέξανδρος.Το ντοκουμέντο παίρνει τους θεατές στις ελληνικές περιοχές της νεολαίας του Αλεξάνδρου: παλάτι του πατέρα του Φιλίππου Β ' της Μακεδονίας , τις σπηλιές, όπου του δίδαξε ο διάσημος φιλόσοφος Αριστοτέλης, το πεδίο της μάχης, όπου πολέμησε στο πλευρό του πατέρα του, το αμφιθέατρο όπου ο Αλέξανδρος παρακολουθήσε ανήμπορος τη δολοφονία του πατέρα του. Καθοδηγούμενη από τα στοιχεία των αρχαίων ιστορικών παρουσιάζει (το ντοκουμέντο) από τους φορείς, καθώς και συνεντεύξεις με τις πιο σεβαστές - για τον Μέγα Αλέξανδρο - απόψεις μελετητών από όλο τον κόσμο, αυτό το ταξίδι συνεχίζεται με επισκέψεις στα πραγματικά πεδία μάχης στην Μικρά Ασία και τον Λίβανο, όπου τα στρατεύματα του Αλεξάνδρου αν και σε μεγάλο βαθμό λιγότεροι, αναδείχθηκαν νικητές. Επίσης γίνεται αναφορά για τα σχέδια μάχης τα όπλα του Αλεξάνδρου.


In the year 334 BC, a 20 year old military commander from Northern Greece set out to conquer what was then the known world. His name was King Alexander of Macedon. During the next 12 years, he led 40,000 troops more than 20,000 miles, defeating the most powerful ruler on Earth, King Darius of Persia, and conquering all of Asia. He died of a battle wound at the age of 32, but his legendary conquests have been celebrated and studied for more than 2000 years. Today, we know him as Alexander the Great.
Hosted by Peter Woodward, the program takes viewers to the Greek locations of Alexander's youth: his father King Philip II's palace in Macedonia, the caves where he was tutored by the famous philosopher Aristotle, the battlefields where he fought by his father's side, the amphitheatre where Alexander watched helplessly as Philip was assassinated.
Guided by accounts of ancient historians portrayed by actors, and interviews with the world's most respected modern-day Alexander scholars, this journey continues with visits to the actual battlefields in Turkey and Lebanon where Alexander's troops, though heavily outnumbered, emerged victorious. Alexander's signature battle plans and weaponry are examined and demonstrated using re-enactors and state-of-the art computer graphics.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου