Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

"Ψαλίδισαν" φοροαπαλλαγή για νέους επιχειρηματίες

Του Σπύρου Δημητρέλη

Στη φορολογική νομοθεσία ακόμη και ένα σημείο στίξης ή μια λέξη μπορεί αν κάνει τη διαφορά. Τη διαφορά σε φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενοι.  Του λόγου το αληθές αποδεικνύει μια λέξη που έχει προστεθεί στον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και οδηγεί σε σημαντική επιβάρυνση όλων των νέων επαγγελματιών.

Πιο συγκεκριμένα, ο προηγούμενος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο νόμος 2238 του 1994 που «εξέπνευσε» στο τέλος του 2013 προέβλεπε στο άρθρο 9 τα εξής:  «Για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα». Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για τα τρία πρώτα χρόνια άσκησης του επαγγέλματός του  και για τα πρώτα 10.000 ευρώ καθαρού εισοδήματός του ο νέος επαγγελματίας θα φορολογείται με συντελεστή 13% αντί για 26% που ισχύει για τους υπόλοιπους επαγγελματίες. Αυτό μεταφράζεται σε μειωμένο φόρο κατά 1.300 ευρώ.

Ας δούμε τώρα πως μεταφέρθηκε η συγκεκριμένη διάταξη στον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τον νόμο 4172 του 2013. Στο άρθρο 29 ορίζονται τα εξής:  «Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ».

Βρήκατε τη λέξη που κάνει τη διαφορά; Είναι η λέξη «ακαθάριστο» πριν το εισόδημα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ενώ για η χρήση του 2013 οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες γλίτωναν 1.300 ευρώ φόρο για τα πρώτα 10.000 ευρώ καθαρού εισοδήματός τους, για τη χρήση του 2014 γλιτώνουν το φόρο μόνο εφόσον το ακαθάριστο εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 10.000 ευρώ. Ο αριθμός των δικαιούχων της φοροαπαλλαγής ψαλιδίζεται διότι από το ακαθάριστο εισόδημα δεν αφαιρούνται επαγγελματικές δαπάνες και εισφορά σε ασφαλιστικά ταμεία.

Και ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητή η επιβάρυνση. Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας (π.χ. ιδιοκτήτης καταστήματος ψιλικών) πραγματοποιεί ετήσιο τζίρο 12.000 ευρώ και έχει πραγματοποιήσει επαγγελματικές δαπάνες ύψους 3.000 ευρώ (άρα καθαρό εισόδημα 9.000 ευρώ). Με όσα ίσχυαν έως το τέλος του 2013 θα πλήρωνε φόρο εισοδήματος 1.170 ευρώ (13% των 9.000 ευρώ). Με όσα ισχύουν από την 1-1-2014 ο φόρος εισοδήματος ανέρχεται στα 2.340 ευρώ (26% των 9000 ευρώ), δηλαδή 100% περισσότερα.


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου