Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

ΑΣΕΠ: Συνεχίζονται οι προσλήψεις

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε ότι με την έκδοση θετικών γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 28 παρ. 4 του Ν. 2190/1994) επί αιτημάτων φορέων της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, επετράπη η κατ' εξαίρεση προώθηση ή και συνέχιση, κατά την προεκλογική περίοδο, διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε συγκεκριμένους φορείς (αφορά κυρίως δήμους και περιφέρειες).

Ως εκ τούτου, για τους φορείς που περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες θετικές γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ανεξάρτητη αρχή κάνει γνωστό ότι οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και ενστάσεων κατά των πινάκων κατάταξης, οι οποίες είχαν ξεκινήσει πριν από τις 12 Απριλίου 2012 και ανεστάλησαν, συνεχίζονται κανονικά και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος.

Επισημαίνει δε ότι οι φορείς, για τους οποίους εκδόθηκε η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας, οφείλουν να προσαρμόσουν τις σχετικές ενέργειές τους σύμφωνα με τα ανωτέρω.enikos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου