Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

5ETH ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με την αριθμ. πρωτ. 479/7-2-2014 διακήρυξη, εκθέτει σε πενταετή (5ετή) μίσθωση, το δικαίωμα της αλιευτικής εκμετάλλευσης της ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ με πλειοδοτική διαδικασία.

Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα γίνει στις 20/03/2014, ημέρα Πέμπτη και από 9.00 π.μ. έως 12.00 π μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Φλώρινας στην Φλώρινα.

Ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται το ποσό των 9.300,00 ευρώ και εγγυητική επιστολή στο ποσό των 465,00 ευρώ.
Η εκμίσθωση αρχίζει ακριβώς την 1 Μαρτίου 2014 και τελειώνει την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του έτους 2019.

Πληροφορίες στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2381351256 κ. Καφετζή Κώστα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου